دنده

دنده

...

بیشتر

کشویی دنده 5 نیسان

...

بیشتر
کشویی 3و4 نیسان

کشویی 3و4 نیسان

...

بیشتر

کشویی 5 پراید

...

بیشتر
کشویی 3و4

کشویی 3و4

...

بیشتر

دنده گیربکس

...

بیشتر
گرانویل پراید

گرانویل پراید

...

بیشتر

پینیون پراید

...

بیشتر
کوپلینگ تیلر

کوپلینگ تیلر

...

بیشتر

کوپلینگ مقابل دنده 2 پله

...

بیشتر
کوپلینگ کوبوتا 7.5

کوپلینگ کوبوتا 7.5

...

بیشتر

کوپلینگ کوبوتا 9

...

بیشتر
فلنج رینگر کامیون

فلنج رینگر کامیون

...

بیشتر

شفت گیربکس رول

...

بیشتر
شفت تنظیم بیل کران

شفت تنظیم بیل کران

...

بیشتر

دنده گیربکس تسمه

...

بیشتر
سنگرون

سنگرون

...

بیشتر

رینگر کامیون

...

بیشتر
دنده

دنده

...

بیشتر

شفت ماشین راه سازی

...

بیشتر
شفت گیربکس بنز (ZF)

شفت گیربکس بنز (ZF)

...

بیشتر

شفت اصلی نیسان

...

بیشتر
دنده واسطه نیسان

دنده واسطه نیسان

...

بیشتر

چرخ زنجیر تیلر 4.5

به شماره فنی  SKA - 103 - 29A   ...

بیشتر
چرخ زنجیر تیلر 7.5

چرخ زنجیر تیلر 7.5

به شماره فنی  SKA - 103 -28   ...

بیشتر

چرخ زنجیر

...

بیشتر
چرخ زنجیر تیلر 4.5

چرخ زنجیر تیلر 4.5

به شماره فنی  SKA - 103 - 29B   ...

بیشتر

دنده گیربکس دستگاه برش

...

بیشتر
شفت دنده گیربگس الواتور

شفت دنده گیربگس الواتور

...

بیشتر

دنده کمپلت مارپیچ

...

بیشتر
صنایع سیمان

صنایع سیمان

صنایع سیمان ...

بیشتر

شفت مدول 15 گیوتین

...

بیشتر
دنده گیربکس

دنده گیربکس

...

بیشتر

دنده سیاره ای چرخ جلو تراکتور MF 285 - 399

...

بیشتر
دنده خورشیدی چرخ جلو تراکتور MF 285 -  399

دنده خورشیدی چرخ جلو تراکتور MF 285 - 399

...

بیشتر

صنایع نیمه سنگین

...

بیشتر
کوپلینگ

کوپلینگ

...

بیشتر

کوپلینگ به شماره فنی N857

...

بیشتر
شفت انتقال

شفت انتقال

به شماره فنی SKA - 103 - 07   ...

بیشتر

شفت محرک

به شماره فنی  SKA - 103 - 16   ...

بیشتر
شفت

شفت

به شماره فنی  SKA - 103 - 30   ...

بیشتر

شفت M2.5

به شماره فنی SKA - 103 -03   ...

بیشتر
شفت تیلر 4.5

شفت تیلر 4.5

به شماره فنی  SKA - 103 - 01   ...

بیشتر

شفت تیلر 4.5

به شماره فنی    02 - 103 - SKA   ...

بیشتر
دنده زنجیر 9 اسب

دنده زنجیر 9 اسب

...

بیشتر

دنده K18

...

بیشتر
دنده تیلر 7.5 اسب

دنده تیلر 7.5 اسب

...

بیشتر

دنده محرک 6

...

بیشتر
دنده تیلر 7.5 اسب

دنده تیلر 7.5 اسب

...

بیشتر

دنده تیلر 5.5 اسب

...

بیشتر
دنده سرعت تیلر

دنده سرعت تیلر

...

بیشتر

دنده دو پله تیلر

...

بیشتر
دنده شفت سرعت بالا

دنده شفت سرعت بالا

...

بیشتر

مقابل دنده دو پله تیلر 5.5

...

بیشتر
مقابل دنده ترمز کوبوتا 7.5

مقابل دنده ترمز کوبوتا 7.5

...

بیشتر

دنده ترمز

...

بیشتر
دنده ترمز کوبوتا 9اسب

دنده ترمز کوبوتا 9اسب

...

بیشتر

رینگر چرخ عقب تراکتور MF 399

...

بیشتر
دنده دو سرعت گیربکس تراکتور

دنده دو سرعت گیربکس تراکتور

...

بیشتر

فلنج کوپلینگ تراکتور MF 285

...

بیشتر
فلنج تراکتور MF 399

فلنج تراکتور MF 399

...

بیشتر

رینگر چرخ جلو تراکتور MF285 - 399

...

بیشتر
پینیون چرخ عقب تراکتور MF 399

پینیون چرخ عقب تراکتور MF 399

...

بیشتر

دنده دو سرعت گیربکس تراکتور

...

بیشتر
شفت خروجی پیکان

شفت خروجی پیکان

...

بیشتر

شفت ورودی پیکان

...

بیشتر
شفت ورودی روا

شفت ورودی روا

...

بیشتر

شفت خروجی روا

...

بیشتر
شفت ثانویه

شفت ثانویه

...

بیشتر

شفت ورودی

...

بیشتر
دنده یک گیربکس پراید

دنده یک گیربکس پراید

نام قطعه دنده یک گیربکس پراید کد فنی   ...

بیشتر

دنده دو گیربکس پراید

نام قطعه دنده دو  گیربکس پراید کد فنی   ...

بیشتر
دنده سه گیربکس پراید

دنده سه گیربکس پراید

نام قطعه دنده سه  گیربکس پراید کد فنی   ...

بیشتر

دنده چهار گیربکس پراید

نام قطعه دنده چهار گیربکس پراید کد فنی   ...

بیشتر
دنده پنج گیربکس پراید

دنده پنج گیربکس پراید

نام قطعه دنده پنج گیربکس پراید کد فنی   ...

بیشتر

دنده پنج محرک گیربکس پراید

نام قطعه دنده پنج محرک گیربکس پراید کد فنی   ...

بیشتر
دنده عقب گیربکس پراید

دنده عقب گیربکس پراید

نام قطعه دنده عقب گیربکس پراید کد فنی   ...

بیشتر

صنایع خودرو

...

بیشتر
صنایع سیمان

صنایع سیمان

...

بیشتر

صنایع کاغذ

...

بیشتر
صنایع کشاورزی

صنایع کشاورزی

...

بیشتر

صنایع ریلی

...

بیشتر
صنایع ریخته گری

صنایع ریخته گری

...

بیشتر