کانتو گراف:

کانتو گراف:

در تولید قطعات صنعتی مواقع سطوح کوچک و یا بزرگی وجود دارد که نمی توان آن سطوح را با استفاده از ابزار های اندازه گیری معمولی اندازه گیری کرد و یا این سطوح در قسمتی از قطعات واقع شده ...

بیشتر

صافی سنج:

زمانی که می خواهیم بررسی کنیم که یک سطح برای هدفی مشخص مناسب می باشد صافی پارامتر مهمی محسوب می شود سطوح زبر معمولا سریعتر از سطوح صاف فرسوده و ساییده می شوند . دستگاه صافی سنج برا ...

بیشتر
دستگاه اندازه گیری چرخ دنده

دستگاه اندازه گیری چرخ دنده

دستگاه اندازه گیری چرخ دنده از جمله دستگاه مورد نیاز در حین تولید جهت اندازه گیری پارامترهای مهم چرخ دنده جهت پیشگیری از خطاها و همچنین دستگاه مورد نیاز جهت انجام مهندسی معکوس می ب ...

بیشتر

دستگاه تست صدای دنده

یکی از مراحل مهم بعد از اتمام مراحل تولید چرخ دنده و قبل از ورود به بازار یا کارخانجات تست صدای آن با ایجاد شرایط واقعی تحت نیروی مقاوم است تا ارتعاشات و صدای آ ن مورد آزمایش قرار ...

بیشتر