فرزکاری

 
قطر کارگیری 250mm
طول کارگیری 700mm
ارتفاع 500mm