کانتو گراف:

در تولید قطعات صنعتی مواقع سطوح کوچک و یا بزرگی وجود دارد که نمی توان آن سطوح را با استفاده از ابزار های اندازه گیری معمولی اندازه گیری کرد و یا این سطوح در قسمتی از قطعات واقع شده اند که ابزار اندازه گیری قادر به اندازه گیری آن سطوح نمی باشد.

کانتوگراف دستگاهی است که این قابلیت را دارد که کلیه سطوح زاویه دار ، شعاع ها و ابعاد را در هر جای قطعه که وجود داشته باشد اندازه گیری کند این شرکت با استفاده از این دستگاه قادر است کلیه قطعات تولیدی را اعم از قطعات تراکتور ، خودرو و صنعتی را اندازه گیری کند.