تولید چرخ دنده های راست خارجی

همان طور که از نام این چرخ دنده ها مشخص است این چرخ دنده دارای دندانه مستقیم در قطر خارجی می باشد و برای انتقال قدرت و حرکت بین دو محور یا شفت موازی به کار گرفته می شود،ما توانایی تولید رنج وسیعی از چرخ دنده های راست را با استفاده از دستگاه شیپینگ و هابینگ داریم که در جدول زیر به توانایی ابعادی اشاره شده است:

قطر خارجی

630MMتا قطر

ارتفاع

روش هابینگ تا 300MM . روش شیپینگ تا 130MM

استانداردها

ISO,DIN,AGMA,JIS و طبق سفارش