تولید چرخ دنده های راست داخلی:

همان طور که از نام این چرخ دنده ها مشخص است دندانه ها در قطر داخلی قرار داشته،چرخ دنده های داخلی بیشتر برای انتقال قدرت از یک شفت و در سیستمهای سیاره ای خورشیدی کاربرد دارند که تولید این نوع چرخ دنده ها به دو روش شیپینگ و بروچینگ(خانکشی)امکان پذیر است.در جدول زیر به توانایی ابعادی اشاره شده است:

روش بروچینگ(خانکشی)

تا قطر 100 میلی متر

روش شیپینگ

تا قطر 630 میلیمتر و ارتفاع 130 میلیمتر

استانداردها

ISO,DIN,AGMA,JIS و طبق سفارش