تولید چرخ دنده های مارپیچ خارجی:

همان طور که از نام این چرخ دنده ها مشخص است دندانه ها در قطر خارجی بوده و به صورت مارپیچ می باشد،ما توانایی تولید رنج وسیعی از دنده های مارپیچ با استفاده از روش هابینگ و شیپینگ را داریم که در جدول زیر به توانایی ابعادی آن اشاره شده است

 

روش هابینگ

تا قطر 630 و ارتفاع 300 میلی متر(بستگی به زاویه دارد)

روش شیپینگ تا قطر 500 و ارتفاع 130 میلی متر
استانداردها ISO,DIN,AGMA,JIS و طبق سفارش