تولید چرخ زنجیرها:

چرخ زنجیرها از جمله وسیله های انتقال نیرو هستن که در آنها بر خلاف دنده ها به صورت مستقیم درگیر نمی شوند و انتقال نیرو توسط زنجیر انجام می شود ما توانایی تولید چرخ زنجیرها طبق استاندارد جهانی یا طبق سفارش مشتری را داریم