شیوینگ:

ازجمله مراحلی که به وسیله آن می توان کیفیت چرخ دنده را افزایش داد مرحله شیوینگ می باشد،شیوینگ از جمله مراحل مورد نیاز در دیفرانسیل و گیربکس خودروها می باشد که در آن نیاز به سرعت بالای دنده و حرکت نرم چرخ دنده داریم.دنده های تولید شده در مرحله هاب و شیپ در مرحله شیوینگ پرداخت داده می شوند تا هم سطح صافی بهتری داشته باشند و هم عمر بیشتری نسبت به مراحل دنده زنی داشته باشند،توانایی ابعادی تولیدی طبق جدول زیر می باشد:

قطر چرخ دنده 320mm
مدول چرخ دنده 10~0.5