مهندسی معکوس و بهینه سازی چرخ دنده ها

مهندسی معکوس معمولا با ارائه یک نمونه قطعه یا درخواست مشتری از کارشناسان ما جهت تحلیل سیستمی که آسیب دیده یا به خوبی کار نمی کند انجام می گیرد،ما با استفاده از دانش فنی خود و با استفاده از دستگاه های به روز و نرم افزارهای قدرتمند این پروسه حساس را برای مشتریان خود انجام می دهیم .