سنگ زنی محوری (خارجی):

سنگ زنی خارجی برای پرداخت سطوح خارجی قطعات استوانه ای با کیفیت و حساسیت بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرد توانایی ابعادی طبق جدول زیر می باشد:

قطر کارگیری 500mm
طول کارگیری 1000mm